Na zkrocení Moba potřebujete Lead (vodítko), stačí mu ubrat HP na minimum a dorazit ho s lead.
Příkazy k pluginu MyPet:

/mypet – vypíše dostupné příkazy

/pinfo – vypíše info o mazlíčkovi

/petname [jméno] – dáš mazlíčkovi jméno

/petrelease [jméno] – zrušíš Peta

/petc – přivolá Peta

/petsa – odvolá Peta

/pets – zastaví útok Peta

/peti – otevře inventář Peta

/petskill – info o schopnostech Peta

/petb [mód] – přepíná mód chování

Seznam dostupných módů:

friendly → Pet nebude bojovat, i když je napaden

normal → Pet bude působit jako normální vlk

aggressive → útočí automaticky na všechno do 15 bloků od majitele

farm → útoky automaticky na každé monsters do 15 bloků od majitele

raid → jako normální, ale Pet nebude útočit na hráče a jejich přisluhovače
(vlci, ocelot, MyPet s)

duel → Pet bude útočit na ostatní domácí mazlíčky s aktivním chováním duelu v okruhu 5 bloků

Mazlíčkovi můžete také měnit typy skillů příkazem:
/pcst [Typ skill]

Typy Skillů:
Default, Thor, Warriow, Arrow, Angel, Angel-de-muerte a Warehouseman.

Default: Je to default takže není toho hodně co má za vlastnosti.
Základem života 20HP, na levelu 10 má pet 23 HP max. Pak od levelu 10 už nedostává žádné vlastnosti ale level se stále zvyšuje.
Něco o Skillech:
Například Thor má vlastnosti blesk a odhození ale ze začátku má malou šanci že blesk použije. Když mob ze skillem Thora má maximálni level a to je 130 tak má 25% šanci na zasažení bleskem hráče nebo moba. Každý skill má dvě vlastnosti jedna je odhození a ta je na každém skillu, druhá je vždy jiná v závislosti na vybraném skillu. Musím upozornit že skill Warehouseman není bojový ale je jako skladník tak že od něj nečekejte že bude zabíjet rychle moby nebo hráče. Skill warehouseman slouží hlavně ke sběru suroviny které vytěžíte nebo získáte z mobů.
Vlastnosti Skillů na levelu 130.

Thor:
Život: 32
Regenerace života: 2%
Poškození: 15
Šance na Blesk: 25%
Odhození: 12%

Warriow:
Život: 36
Regenerace života: 2%
Poškození: 18
Šance na Zpomaleně: 25%
Odhození: 18%

arrow:
Život: 35
Regenerace života: 2%
Poškození: 15
Odhození: 18%
Šípy + 6 DMG

Angel:
Život: 33
Regenerace života: 2%
Poškození: 16
Šance na Zapálení: 25% – 4 Sek.
Odhození: 14%
Střílí Oheň + 4 DMG

Angel-de-muerte:
Život: 32
Regenerace života: 2%
Poškození: 17
Šance na otrávená: 25% – 4sek.
Odhození: 15%
Střílí + 4 DMG

Warehouseman:
Život: 100
Regenerace života: 2%
Poškození: 6
Inventář Přidá 54 místa
Sbírané věci: 5m.